COVID-19 information
/
For the latest updates, please visit our coronavirus (COVID-19) website:
Back to top

Wixii ka soo Cusboonaaday Cudurka Karoonafayras (COVID-19)

Department_Icons alphabet

Cudurka Karoonafayras 2019 ama COVID-19 (oo horey loogu yeeri jiray Karoonafayraska Cusub ee 2019 ama 2019-nCoV) waa fayras cusub oo waxyeellaynaya neefsiga.

Wixii soo kordhay

 • Sanduuqa Caawinta Kirada ee Magaalada Boston ayaa ballaariyay kaalmada maaliyadeed ee ay heli karaan dadka deggan ee uu saameeyay cudurka faafa ee COVID-19. Tan waxaa ka mid ah taageerada bixinta kirada, biilasha korantada (oo ay ku jiraan internetka), iyo kharashaadka guuritaanka qaarkood ee magaalada gudaheeda loogu talagalay dadka deggan ee xaqo u leh. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan u-qalmitaanka, fadlan soo wac 617-635-4200 ama booqo halkan: boston.gov/rental-relief. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ilaha ka hortagga ka saarista waxaa laga heli karaa halkan: boston.gov/eviction-questions
 • Laga bilaabo Isniinta, Maarso 22, Magaalada Boston waxay u guuri doontaa Wajiga 4aad ee is bedelka, Tallaabada 1aad ee qorshaha Dib-u-furista Massachusetts. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan cusbooneysiinta gaarka ah, fadlan booqo boston.gov/reopening
 • Degenayaasha Boston ee jira 65 sano ama ka weyn waxay wici karaan 3-1-1 ama 617-635-4500 iyadoo lagu xirayo Age Strong Commissiosion si ay uga caawiyaan jadwalka ballanta talaalka COVID-19. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo boston.gov/covid19-vaccine
 • Rugta tallaalka ee COVID-19 oo ku taal Reggie Lewis Track and Athletic Center oo ku taal Roxbury Community College ayaa loo furi doonaa maanta oo ay taariikhdu tahay 2-da Febraayo dadka leh ballamo. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo boston.gov/coronavirus
 • Tijaabinta COVID-19 ee bilaashka ah ayaa loo heli karaa qof kasta iyada oo aan loo eegin astaamaha iyo caymiska Tiyaatarka Strand, oo ku yaal 543 Wadada Columbia Road ee Xaafada UPham's Corner ee Dorchester. Tijaabinta waxaa lagu heli karaa socod kaliya Isniinta iyo Arbacada laga bilaabo 8:30 a.m. -  4:00 p.m.  Diiwaan gelin looma baahna. Fadlan wac Khadadka Caafimaadka Duqa Magaalada wixii su'aalo ah ee 617-534-5050. boston.gov/covid19-testing
Is diiwaangeli si aad u hesho farriimo qoran

Soo qor BOSSoomali oo u dir 888-777 si aad u hesho maalin walba macluumaad ku saabsan fayraska karoona (COVID-19) ee magaaladeenna Boston.

Please note:

This page has been translated from English to Somali. For information related to the coronavirus (COVID-19) in English, please visit our website.

IFAFAALOOYINKA/CALAAMADAHA

Dadka qaba cudurka COVID-19 waxay sheegeen inuu yahay xanuun neefsi oo dhexdhexaad ilaa mid daran ah, oo ay la socdaan calaamadaha kala ah: qandho, qufac, neeftuurid iyo dhibaato dhanka neefsashada ah. Xaaladaha daran, waxay kugu keeni karaan boronkiito (wareento), oofwareen, xanuun daran oo neefsiga ku dhaca, kelyo xanuun iyo xitaa dhimasho. Calaamadaha xanuunka COVID-19 waxay la mid noqon karaan kuwa xanuunka hargabka/ifilada (flu).

Calaamadaha cudurkani waxay soo muuqan karaan inta u dhaxaysa 2 ilaa 14 maalmood gudahooda. Dadku waxay inta badan qaadsiin karaan goorta ay isku arkaan calaamadaha (ifafaalooyin hargab u eg) oo ayna qufacayaan, hindhisayaan oo dhibco yaryar ka soo daadanayaan.

Haddii ay kula tahay in cudurka lagu qaadsiiyay wac takhtarkaaga ha kor inta aadan tagin xarunta daryeelka caafimaadka.

KU DHAQMIDDA MASAAFO KA FOGAANSHAHA BULSHADA

Wakhtigan xaadirka ah, dhammaan dadka deggan Boston waxaa laga codsanayaa inay ku dhaqmaan masaafo ka fogaanshaha bulshada:

 • Dadka kale ka fogow in u jirta ilaa lix dhudhun.
 • Isaga fogow meelaha dad badan ay isugu yimaaddaan iyo kulammada.
 • Ku dhaqan nadaafad wanaagsan: sii wad in aad faraxalato, aad isticmaasho gacmo nadiifiye, qufaca iyo hindhisada aad isaga daboosho istaraasho ama isku laabka xusulkaaga, oo gurigana aad iska joogto haddii aad xanuunsantahay.

Dadka qaar ayaa halis sare ugu jira khatarta fayraskan. Shaqsiyaadka halista sare ugu jira waxaa ka mid ah:

 • Dadka waayeelka ah;
 • Qof kasta oo qaba xaalado caafimaad darro, sida wadno ama sambab xanuun ama xanuunka macaanka/sonkorowga;
 • Qof kasta oo isdifaaca jirkiisu liito iyo;
 • Haweenka uurka leh.

Fadlan isdhexgalkaaga ka xadid dadka halista sare u qaba ama ugu jira COVID-19. Haddii aad la nooshahay qof qatar sare ugu jira, ku dhaqan masaafo ka fogaanshaha bulshada. Annaga oo dhan waxaa mas’uuliyad ay naga saaran tahay in aan daryeelno nafsadaheenna iyo dadka kale, in nafsaddeena iyo kuwa kale ee aynu jecelnahay dhawrno.

KA JAWAABCELINTA DOWLADDA DEGMADA BOSTON

Tan iyo ilaa bisha Jannaayo, Cuddi-Hawleedka Caafimaadka Dad Weynaha ee Boston (Boston Public Health Commission) (BPHC) iyo Adeegga Caafimaadka Degdegga (EMC) waxay qaadeen tallaabooyin ballaaran oo la isugu diyaarinayo cudurka COVID-19.

BPHC iyo Boston EMS waxaa loo tabbabaray inay la tacaalaan cudurrada la isqaadsiiyo. Wakhtiyadii hore, waxaan si guul leh aan isaga hor istaagnay wacyigelinta, isha ku haynta, iyo jawaabcelinta xanuunnada SARS, MERS, iyo H1N1 ee hargabka. Isla sidaas ayaannu isaga difaaci doonnaa xanuunka COVID-19.

Waxaan ku kalsoonnahay in Degmada Boston ay diyaar u noqon doonto jawaab celin wax-ku-ool ah oo amaan ah marba marka ay xaaladdu soo kobocdo.

JAWAABCELINTA DOWLADDA GOBOLKA IYO TAN DOWLADDA DHEXE

Dowladda gobolka Massachusetts waxay cusboonaysiinaysaa xogta ku saabsan kiisaska COVID-19 iyo dadka la doonayo in karantiil lagu soo rogo ee gobolka Massachusetts. Booqo bogga interneetka MDPH ee COVID-19 karantiilkal iyo isha ku haynta Barwaaqosooranka.

Xarunta Xakameynta Cudurrada waxay la soconayaankiisaska la xaqiijiyey ee Maraykanka oo dhan. Tirada kiisaska ugu dambeeyay, booqo bogga interneetka CDC COVID-19.