Schools shift to all remote learning
/
Due to a rising COVID-19 infection rate in the City, all Boston Public Schools students will shift to remote learning effective Thursday, October 22.
City department hours
/
City Hall is open to the public on Tuesdays, Thursdays, and Fridays from 9 a.m. - 5 p.m. If you need to visit a department, you must make an appointment.
Back to top

Wixii ka soo Cusboonaaday Cudurka Karoonafayras (COVID-19)

Department_Icons alphabet

Cudurka Karoonafayras 2019 ama COVID-19 (oo horey loogu yeeri jiray Karoonafayraska Cusub ee 2019 ama 2019-nCoV) waa fayras cusub oo waxyeellaynaya neefsiga.

Wixii soo kordhay

 • Dhaqaalihii magaalada Boston ay ku bixinaysay dib u furida ganacsiga yar yar wali waa jiraa si aad u soo iibsato qalabka difaaca ee loo yaqaan (PPE) iyo qalabka kale ee loogu talo galay in lagaaga caawiyo dib ufurista ganacsigaaga. dhaqaalahaasi waxaa lagu sii kordhiyay qalabkii ay maqaayadaha ku gadan lahaayeen hiitka banaanka maqaayada ay ku isticmaali karaan, iyo qalabka maqaasinada iyo gaaska. dhaqaalahas codsigiisa waa sida loo kala horeeyo ayaa loo kala tix gelinayaa. intaas wixii dheer codsiga iyo inaad xaq u leedahay iyo inkale booqo halkan: boston.gov/reopen-fund
 • Fadlan sii wad inaad raacdo tilmaamaha waaxda caafimaadka ay bixinayso si aad naftaada ugu badbaado COVID-19. Fadlan wajiga xiro mar walba ood guriga ka baxayso, badanaa gacmaha dhaqo dadkana 6 fiit ka fogow dad badan yaysan isu imaan. intaas wixii kabadan ee xaalada Boston ee COVID-19 jawaabta booqo boston.gov/coronavirus
 • Ka sokow in kabadan 20 goobood oo ah tijaabooyinka COVID-19 oo ku yaal isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka bulshada ee kuyaala Magaalada Boston, waxaa jira goobo moobayl ah oo la isku baarayo oo lacag la,aan u ah shaqsi kasta, qof walbana waa la baarii karaa iyadoon loo eegin astaamaha. Baaritaanku waa in qofka imaado. Si aad u hesho taariikhda, saacada, iyo aaga ee dhammaan goobaha baaritaanka ee ku yaal Boston. booqo halkan: boston.gov/covid19-testing-map
 • Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP) waa kheyraad loogu talagalay shakhsiyaadka u qalma in ay dib uga helaan macaashka billaha ah si ay uga caawiyaan bixinta kharashka si loo helo waxa dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka dheefaha SNAP, fadlan ka wac Mashuuraca Rootiga (Project Bread) 1-800-645-8333.
 • Magaalada Boston waxay samaysay qorshe cusub oo qeexaayo caawinaayana sidii ganacsiyada dib loogu furi lahaa taas oo qayb ka ah qorshaha sedexaad ee dib u furida Gobolka. Halkaan booqo si aad wax ugu ogaato. boston.gov/reopening
 • Rashku waa ka sharcidarro gobolkan Massachussets. Si qarsoodi ah ayaad ku soo sheegi kartaa iibshada iyo iibinta rashka adoo soo wacaya CrimeStoppers khadkooda oo ah 1 (800) 494-TIPS ama farriin ku soo diraya "TIP" taleefanka CRIME (27463)
Is diiwaangeli si aad u hesho farriimo qoran

Soo qor BOSSoomali oo u dir 888-777 si aad u hesho maalin walba macluumaad ku saabsan fayraska karoona (COVID-19) ee magaaladeenna Boston.

Please note:

This page has been translated from English to Somali. For information related to the coronavirus (COVID-19) in English, please visit our website.

IFAFAALOOYINKA/CALAAMADAHA

Dadka qaba cudurka COVID-19 waxay sheegeen inuu yahay xanuun neefsi oo dhexdhexaad ilaa mid daran ah, oo ay la socdaan calaamadaha kala ah: qandho, qufac, neeftuurid iyo dhibaato dhanka neefsashada ah. Xaaladaha daran, waxay kugu keeni karaan boronkiito (wareento), oofwareen, xanuun daran oo neefsiga ku dhaca, kelyo xanuun iyo xitaa dhimasho. Calaamadaha xanuunka COVID-19 waxay la mid noqon karaan kuwa xanuunka hargabka/ifilada (flu).

Calaamadaha cudurkani waxay soo muuqan karaan inta u dhaxaysa 2 ilaa 14 maalmood gudahooda. Dadku waxay inta badan qaadsiin karaan goorta ay isku arkaan calaamadaha (ifafaalooyin hargab u eg) oo ayna qufacayaan, hindhisayaan oo dhibco yaryar ka soo daadanayaan.

Haddii ay kula tahay in cudurka lagu qaadsiiyay wac takhtarkaaga ha kor inta aadan tagin xarunta daryeelka caafimaadka.

KU DHAQMIDDA MASAAFO KA FOGAANSHAHA BULSHADA

Wakhtigan xaadirka ah, dhammaan dadka deggan Boston waxaa laga codsanayaa inay ku dhaqmaan masaafo ka fogaanshaha bulshada:

 • Dadka kale ka fogow in u jirta ilaa lix dhudhun.
 • Isaga fogow meelaha dad badan ay isugu yimaaddaan iyo kulammada.
 • Ku dhaqan nadaafad wanaagsan: sii wad in aad faraxalato, aad isticmaasho gacmo nadiifiye, qufaca iyo hindhisada aad isaga daboosho istaraasho ama isku laabka xusulkaaga, oo gurigana aad iska joogto haddii aad xanuunsantahay.

Dadka qaar ayaa halis sare ugu jira khatarta fayraskan. Shaqsiyaadka halista sare ugu jira waxaa ka mid ah:

 • Dadka waayeelka ah;
 • Qof kasta oo qaba xaalado caafimaad darro, sida wadno ama sambab xanuun ama xanuunka macaanka/sonkorowga;
 • Qof kasta oo isdifaaca jirkiisu liito iyo;
 • Haweenka uurka leh.

Fadlan isdhexgalkaaga ka xadid dadka halista sare u qaba ama ugu jira COVID-19. Haddii aad la nooshahay qof qatar sare ugu jira, ku dhaqan masaafo ka fogaanshaha bulshada. Annaga oo dhan waxaa mas’uuliyad ay naga saaran tahay in aan daryeelno nafsadaheenna iyo dadka kale, in nafsaddeena iyo kuwa kale ee aynu jecelnahay dhawrno.

KA JAWAABCELINTA DOWLADDA DEGMADA BOSTON

Tan iyo ilaa bisha Jannaayo, Cuddi-Hawleedka Caafimaadka Dad Weynaha ee Boston (Boston Public Health Commission) (BPHC) iyo Adeegga Caafimaadka Degdegga (EMC) waxay qaadeen tallaabooyin ballaaran oo la isugu diyaarinayo cudurka COVID-19.

BPHC iyo Boston EMS waxaa loo tabbabaray inay la tacaalaan cudurrada la isqaadsiiyo. Wakhtiyadii hore, waxaan si guul leh aan isaga hor istaagnay wacyigelinta, isha ku haynta, iyo jawaabcelinta xanuunnada SARS, MERS, iyo H1N1 ee hargabka. Isla sidaas ayaannu isaga difaaci doonnaa xanuunka COVID-19.

Waxaan ku kalsoonnahay in Degmada Boston ay diyaar u noqon doonto jawaab celin wax-ku-ool ah oo amaan ah marba marka ay xaaladdu soo kobocdo.

JAWAABCELINTA DOWLADDA GOBOLKA IYO TAN DOWLADDA DHEXE

Dowladda gobolka Massachusetts waxay cusboonaysiinaysaa xogta ku saabsan kiisaska COVID-19 iyo dadka la doonayo in karantiil lagu soo rogo ee gobolka Massachusetts. Booqo bogga interneetka MDPH ee COVID-19 karantiilkal iyo isha ku haynta Barwaaqosooranka.

Xarunta Xakameynta Cudurrada waxay la soconayaankiisaska la xaqiijiyey ee Maraykanka oo dhan. Tirada kiisaska ugu dambeeyay, booqo bogga interneetka CDC COVID-19.